UCZNIOWIE:

 

uczniowie

ogółem

w tym:

klasa 0

szkoła podstawowa

1 oddział

6 oddziałów

        69

9

61*

*1 uczeń -  nauczanie indywidualne

 

 

 

nauczyciele

w tym:

stażyści

kontraktowi

mianowani

dyplomowani

14

1

3

1

9

 
 
 
 
KONSULTACJE NAUCZYCIELI

 

Hanna Gburczyk                  piątek                  10.30-11.15

Bogumiła Prokuska             wtorek                 8.40 -9.25             

Ewa Stocka                           wtorek                9.35 -10.20

Jolanta Grodzka                   czwartek            12.25-13.10

Jarosław Guz                         piątek                12.25 - 13.10

Maria Tryc                           wtorek                8.40 - 9.25

Natalia Archacka                poniedziałek      11.25-12.10

Andrzej Wołk                      czwartek             8.40 -925

Piotr Majewski                    czwartek            12.25 - 13.10

Bogumiła Piotrowska-

Młynarczyk                        wtorek               8.40-9.25

 Halina Turbakiewicz        piątek                8.40-9.25

 Beata Łęcka-Trzaska     wtorek               8.40-9.25

Sylwia Wielgosz              wtorek                7.45-8.30

Mariola Guze                   piątek                 8.40-9.25

 

 

RADA RODZICÓW

Przewodniczący – Elżbieta Pławny

Z-ca przewodniczącego – Teresa Ujazdowska

Skarbnik Danuta Grzywińska

 

,

                      

 

 

WYNIKI KLASYFIKACJI KOŃCOWOROCZNEJ

 

                                                                                                                                                                                                                                          

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

I

II

III

IV

V

VI

Śr. ocen

4,0

3,95

4,0

4,06

3,6

3,2

frek.(%)

92

92

89

92,6

92,1

81,6

średnia ocen dla szkoły

     3,8

średnia frekwencja dla szkoły (%)

     89,9%

 

Rozwój Bazy Szkoły w roku szk.2007/2008

 

1.Zakup pomocy dydaktycznych-mapy historyczne-1750 zł

2.Zakup gier do świetlicy szkolnej oraz zabawki do zerówki-1500 zł

3.Radiomagnetofon i aparat fotograficzny-zakup sponsorowany prze4z Radę Rodziców

4.Zakup ksero-1600 zł

5.Drukarka-zakup sponsorowany przez Zakład „Polmo”