Pracownicy Szkoły Podstawowej w Okrągłej Łące  

 

L.p.

      Imię i nazwisko        

   Wykształcenie

       Nauczane przedmioty

1.

mgr Bogumiła Piotrowska-Młynarczyk

Pedagogika Wczesnej-edukacji

Studia podyplomowe-przyroda

Studia podyplomowe-organizacja i zarządzanie oświatą

Studia podyplomowe-nauczanie zintegrowane w ramach ścieżki międzyprzedmiotowej- edukacja ekologiczna

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Okrągłej Łące

 

 

Przyroda kl.IV-VI

2.

mgr Bogumiła Prokuska

Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna

Oddział przedszkolny

3.

mgr Ewa Stocka

Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna

Nauczanie zintegrowane kl.I

 

4.

mgr Hanna Gburczyk

Pedagogika Wczesnej-edukacji

Nauczanie zintegrowane kl.II

5.

mgr Andrzej Wołk

Wychowanie techniczne

Matematyka

Matematyka kl.IV-VI

Technika kl. IV-VI

6.

mgr Maria Tryc

Filologia polska

Studia podyplomowe – informatyka

Studia podyplomowe – kształcenie blokowe

Język polski, historia i społ., sztuka kl.IV i VI

Informatyka kl.IV-VI

 

7.

mgr Piotr Majewski

Teologia

Studia podyplomowe-przygotowanie do życia w rodzinie

 

Religia kl.I – VI

+ kl. „O”

 

8.

mgr Anna Surowiec

Filologia polska

Język polski kl.IV-V

Język angielski kl.0-6

9.

mgr Natalia Archacka

Pedagogika socjalna i opiekuńczo-wychowawcza-licencjat

Studia magisterskie uzupełniające-pedagogika rewalidacyjna

Wychowanie fizyczne

kl. IV – VI

wychowawca w świetlicy

10.

mgr Jarosław Guz

Resocjalizacja

Terapia w kl. 0-6

11.

mgr Halina Turbakiewicz

Historia

historia kl.4-6

 

Ponadto w szkole jest zatrudniony w charakterze palacza i woźnego pan Ryszard Pietryka oraz sprzątaczki pani Krystyna Sokołowska- urlop wychowawczy, Wioletta Piórkowska i Hanna Piętka                                                                                                                                                                                            .